Oppsiktsvekkende resultater

Martin Hutchings | ASH 2017 | desember 12, 2017

 

Speaker: Martin Hutchings

Pasienter med avansert Hodgkin lymfom i stadium III eller IV kan med en ny kombinasjonsbehandling oppnå 25 % reduksjon i risiko for tilbakefall etter to år sammenlignet med standardbehandling. I forhold til behandling av pasienter med Mantle celle lymfom var det flere oppsiktsvekkende nye data ved ASH. Hør Martin Hutchings vurdering av de nye resultatene, samt om en kanskje oversett studie av diffus storcellet B-lymfom i tilbakefall, en poster, som ifølge Martin Hutchings bør ha vår fulle oppmerksomhet.