Paneldiskusjonen om myelomatose

| Onkologi /hematologi | September 14, 2016

 

Speaker:

Paneldiskusjonen med hematologene Nina Gulbrandsen, Einar Haukås og Anders Waage. Du mottar en link til paneldiskusjonen når den er klar i din mailboks.