Paradigmeskift for bruk av MRD

Carsten Niemann | ASH 2017 | desember 12, 2017

 

Speaker: Carsten Niemann

Minimal residual disease, MRD, var fokus ved flere interessante sesjoner ved årets ASH-konferanse i Atlanta. Hør Carsten Utoft Niemanns vurdering av hvordan bruken av MRD vil endre seg slik at behandlinger i fremtiden kan bli MRD-styrt.