Prediagnostisk progresjon av lymfocytose ved KLL

Michael Asger Andersen | ASH 2017 | desember 12, 2017

 

Speaker: Michael Asger Andersen

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er en heterogen sykdom som utvikler seg fra et tidlig stadium av monoklonal B-lymfatisk fase. Dataene om utviklingen av prediagnostisk lymfocytose er sparsomme, og forskjeller i raten av prediagnostisk lymfatisk progresjon mellom pasienter kan gi oss ytterligere prognostisk kunnskap om oppfølgingstid og behandling av KLL. Målet Michael og hans gruppe hadde med studien var å undersøke utviklingen av lymfocytose før diagnosen i en populasjons-basert kohort av pasienter med KLL. Hør ham fortelle om dette og resultatene her.