Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

Søren Mellemkjær | Fastleger | Lungemedisin | Revmatologi | desember 17, 2018

Speaker: Søren Mellemkjær

Det er viktig å være klar over at PAH er en lungesygdom, men symptomene er helt overveiende avledet av effekten på hjertet, idet det forhøyede pulmonalarterietrykket medfører varierende grad av høyresidig hjertesvikt. Det er også graden av høyre ventrikkelsvikt som er bestemmende for prognosen. Symptomer ved PAH er uspesifikke i tidlige stadier, hvor symptomer primært vil være funksjonsdyspnoe og tretthet. I senere stadier opptrer ødemer og etter hvert andre tegn på progredierende høyresidig hjertesvikt med lavt systemblodtrykk som svimmelhet/synkoper eller angina.

I denne MEDtalken forteller Søren Mellemkjær, overlege ved Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital Skejby, om de kliniske karakteristika ved PAH samt diagnostikk og behandling av pasienter med PAH inkludert betydningen av at pasientene blir henvist i tide.