Resetting av immunsystemet ved multippel sklerose

Zsolt Illes | Multipel sklerose | Psykiatri / Neurologi | Januar 25, 2018

Speaker: Zsolt Illes

Behandlingstrategien ved multippel sklerose har endret seg de senere år. I dag kan en velge den mest potente behandling fra starten av, slik at skadene av sklerosesykdommen kan begrenses og nye skader forebygges. Flere av de nyere behandlinger påvirker man immunsystemets funksjon. I denne MEDtalk redegjør Zsolt Illes professor, overlæge, ph.d., Neurologisk Afdeling, Odense Universitetssygehus, for den kliniske betydning av resetting av immunsystemet ved MS.