Risiko for dyp venetrombose og lungemboli ved cancer kan reduseres

Annie Young | ASH 2017 | desember 15, 2017

 

Speaker: Annie Young

Insidensen av venøs tromboemboli hos innlagte pasienter med aktiv cancer er omkring syv ganger høyere enn hos tilsvarende pasienter, som ikke har cancer – og medfører en betydelig forverring av prognosen. På ASH 2017 presenterte Annie Young data, som viste, at oral AK-behandling med rivaroxaban signifikant reduserer risikoen for dyp venetrombose.