Status på behandling af Hodgins lymfom i Norge

Alexander Fosså & Bjørn Østenstad | Onkologi /hematologi | oktober 20, 2017

Speaker: Alexander Fosså & Bjørn Østenstad

I to moduler diskuterer Alexander Fosså og Bjørn Østedstad aktuelle problemstillinger knyttet til lymfombehandling i Norge.

3bx3

3bx3

3bx3