Større følsomhet for BCL2-hemmer ved KLL

Rebecca Valentin | ASH 2017 | desember 15, 2017

 

Speaker: Rebecca Valentin

Behandlingen av KLL er i en ny æra med flere nye behandlingsmuligheter hvor det nå også er mulig å bruke PI3K- og BCL2-hemmere. Selvom det har skjedd store fremskritt, så er det fortsatt behov for at flere pasienter kan oppnå vedvarende remisjon. Rebecca Valentin forteller her, hvordan nye metoder gjør cellene mere følsomme for behandling med BCL2 hemmer.