Stort fremskritt for behandling av myelomatose

Toben Plesner | ASH 2017 | desember 12, 2017

 

Speaker: Toben Plesner

Presentasjonen av langtidsdata for behandling av myelomatose med Darzalex i kombinasjon med lenalidomid og dexametason viser at denne kombinasjonen er meget potent. Langtidsdata bekrefter dermed, ifølge Torben Plesner, de resultatene som allerede er oppnådd ved korttidsbehandling. Han påpeker dessuten at nye data kan føre til at kombinasjonen blir førstevalg ved behandling av eldre pasienter. Et annet mulig fremskritt er hvis vi kan oppnå de samme gode resultatene med subkutan behandling.