Styring av behandlingsrespons

Fredrik Schjesvold | ASH 2017 | desember 12, 2017

 

Speaker: Fredrik Schjesvold

Valg av førstelinjebehandling ved myelomatose, styring av behandlingsrespons ved hjelp av MRD samt nye behandlingsmuligheter med legemidler med andre virkningsmekanismer enn vi kjenner i dag er overordnet sett de tre elementene Fredrik Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter, Rikshospitalet i Oslo, finner mest interessante ved årets ASH-konferanse. I denne MEDtalken kan du høre Fredrik Schjesvolds perspektiv fra de sesjonene han har deltatt i.