TFR som nytt behandlingsmål for pasienter med KML-CP?

Giuseppe Saglio | ASH 2017 | desember 12, 2017

 

Speaker: Giuseppe Saglio

Evnen til å stoppe TKI-behandling uten å miste respons (dvs.: TFR; treatment free remission) er et nytt behandlingsmål for pasienter med KML-CP. Grunnen til å vurdere TFR er blant annet å unngå TKI-relaterte bivirkninger og bruken av prevensjon, samt en redusert økonomisk byrde. ENESTfreedom og ENESTop har vist TFR-rater av en varighet på opp til 96 uker etter avsluttet behandling av henholdsvis første- og andrelinje nilotinib (NIL). Giuseppe og hans gruppe har evaluert betydningen av behandlingsopphør på de overordnede sykdomsresultater, hvilket han forteller om her.