How to treat patients in relapse following frontline ASCT

Phillipe Moreau | Onkologi /hematologi | September 19, 2017

 

Speaker: Phillipe Moreau

Best Practice har besøkt Philippe Moreau i Nantes og laget eksklusive video-opptak med oversikt over to svært sentrale områder i behandling av myelomatose. De konkrete beslutningene, særlig om rekkefølge og kombinasjoner i relapsbehandlingen, er vanskelige i dagens mylder av muligheter, og vi må skaffe oss et pålitelig grunnlag til å ta disse beslutningene.

3bx3