Urinsyreavleiringer

Hilde Berner Hammer | Fastleger | mai 30, 2017

Speaker: Hilde Berner Hammer

I denne MEDtalken med assisterende avdelingsoverlege Hilde Berner Hammer redegjøres for behandling av urinsyregikt gjennom instruktiv video.