Virkningsmekanismer ved immunterapi

| Onkologi /hematologi | November 15, 2017

Speaker:

I denne videoen gir overlege Janna Berg på Lungeavdelingen på SiV og  styremedlem i Norsk Lunge Cancer Gruppe (NLCG) en basal innføring i hvordan immunsystemets normalt destruerer krefceller. Hun forklarer også hvordan T-celle aktivitet er regulert av immune-checkpoints for at begrense autoimmunitet. Hun forklarer hvordan PD-L-1 regulerer T-celle aktiviteten, men også hvordan kreftceller kan påvirke disse prosesser. Det leder frem til en forståelse av hvordan immunterapi virker ved at gjøre kreftcellerne synlige for immunsystemet. 
3bx3

3bx3

3bx3