Vurdering af prognosen for CLL-patienter med B-Celle receptor stereotypi

Fie Juhl Vojdeman | ASH 2017 | Januar 5, 2018

 

Speaker: Fie Juhl Vojdeman

Nye data peger frem mod en mere individuel vurdering af den enkelte patients prognose i forhold til valg af behandling