EHA – Behandlinger på vei til Norge på myelomatose

Fredrik Schjesvold | Onkologi /hematologi | Juli 4, 2017

 

Speaker: Fredrik Schjesvold

I videoen forteller overlege Fredrik Schjesvold, OUS, om de mange nye myelomatosebehandlinger som finnes. Han gir en kort status på hva som er mulig å benytte i Norge i dag og hva som er sannsynlig for at blir godkjent i nærmeste fremtid.