Kort statusrapport på myelomatose fra årets EHA kongress i Madrid

Fredrik Schjesvold | Onkologi /hematologi | Juli 4, 2017

 

Speaker: Fredrik Schjesvold

Overlege Fredrik Schjesvold, OUS, gir en kort status på nye behandlinger som er EMEA godkjent og oppdateringer på overlevelsestudier som er i gang. Nye data på denosumab er kommet og (CAR)-T-celle immunterapi er noe av det nye som kommer for fullt de neste årene.