White coat hypertensjon

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Per Omvik, professor, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen Fenomenet “White coat” blodtrykk - eller på norsk “hvit frakk” - eller “legeskrekk” blodtrykk har vært kjent så lenge man har kunnet måle blodtrykk. Allerede Scipione Riva-Rocci, som oppfant blodtrykksmåleapparatet i 1896, understreket at blodtrykksmåling måtte foregå under strengt standardiserte betingelser, deriblant at pasienten skulle være i ro i sittende stilling og uten støy eller annen forstyrrende aktivitet i omgivelsene.1 Likevel ble det etter hvert klart at tilstedeværelsen av den som måler blodtrykket - en lege, eller i litt mindre grad en sykepleier - i seg selv kunne få blodtrykket til å stige.2 I årene fra første verdenskrig var man derfor opptatt av det som ble kalt “det basale” blodtrykk, og det ble utviklet metoder for å fange opp dette “egentlige” blodtrykket ved å foreta målingen om natten på sovende pasient.3,4 Selv i min turnustid midt på 1960-tallet var det vanlig som vakthavende å bli vekket en gang mellom 01 og 03 for å liste meg inn på sovesalen, koble blodtrykksapparatet til mansjetten som var montert på pasientens arm på forhånd, og foreta målingen mens pasienten sov, eller lot som han sov. Etter noen år med forsøk med store, ubekvemme automatiske måleapparater fikk man i 1980-årene moderne små apparater som tillater blodtrykksmåling med Riva-Rocci teknikk (oppblåsbar mansjett rundt overarmen) og registrering enten av Korotkoffs lyd i fase I og V (auskultatorisk) eller vibrasjon etter turbulens i arterien (oscillometrisk) som viser systolisk og diastolisk blodtrykk. Apparatene er i dag på størrelse med en litt tykk mobiltelefon og tillater hyppige blodtrykksmålinger (gjerne 3-4 per time) gjennom døgnet.5,6 Data registreres elektronisk og kan overføres til computer. Minimalisering av white coat-fenomenet Det er nå vel dokumentert at blodtrykket varierer fra hjerteslag til hjerteslag, fra minutt til minutt og fra time til...