Ynge mennesker med KLL vil kunne tilbys en ny effektiv kombinasjonsbehandling

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

Kombinasjonen  av duvelisib og FCR (fludarabin, cyclofosfamid, rituximab) er undersøkt i en fase IB/II studie. Assisterende professor Matthew Davids ved Dana-Farber Cancer Institute, Boston, fremlegger her i denne MEDtalk  de viktigste resultatene fra denne studien, hvor hele 81% av pasientene oppnådde MDR-negativitet i ryggmargen.